Metingen

Betrouwbare metingen en heldere analyses

Goede metingen zijn onontbeerlijk om aan wet- en regelgeving te voldoen. Alleen met betrouwbare metingen kunt u vaststellen hoe efficiënt een installatie werkt. 

Daarom kan Ecosystems Europe verscheidene metingen voor u verrichten. Wij werken snel en doeltreffend en leveren zeer accurate meetresultaten. Daarmee weet u exact hoe de performance van uw installatie is.

Metingen die wij voor u uitvoeren

  • Mistmeting (voor de optimalisatie van emissie-controle)
  • PeGaSys meting (om de performance van uw catalyst en converter te bepalen)
  • FID meting / VOC meting
  • Flow en drukmetingen
  • Koolanalyse (bepaling van restcapaciteit actieve kool, in eigen labaratorium)
  • SO2, SO3, NOx, CL2, HCL and O2 rookgasmetig

Heeft u vragen over onze metingen? Neem gerust contact op.