Emissiebeperking

Uitstoot verminderen met slimme oplossingen

Emissiebeperkende maatregelen worden steeds belangrijker. Milieu-eisen worden strenger en mensen zijn zich bewuster van de risico’s en schade van verontreinigende stoffen. 

Ecosystems Europe ontwerpt en levert installaties om emissie te beperken. De vervuilende stoffen worden gefilterd (mesh pads, demisters), geabsorbeerd (gaswassers, MBTF) of geadsorbeerd (actieve kool). 

De nadruk ligt op energiezuinige en duurzame ontwerpen. Door energie of grondstoffen terug te winnen via de installatie, of restproducten om te zetten in een bruikbaar product, behaalt u een optimaal rendement.  

Relevante producten

Gaswassers

Actieve kool

Nevelafscheiders

Mesh pads